Per den 1 april 2021 är Stormtrivsgruppen huvudägare av Höglandet Städ AB. Tony och Martin som tidigare ägt företaget äger fortsatt 25 procent och Martin kommer att fortsätta arbeta som VD för bolaget medan Tony söker sig nya utmaningar i andra branscher. Verksamheten i Höglandet Städ kommer att fortsätta som vanligt under samma namn. Stormtrivsgruppen har liknande verksamheter i Jönköping, Borås och Linköping.

”Det har varit fantastisk roligt att bygga upp och jobba med Höglandet Städ AB och att få in Stormtrivsgruppen som nya ägare känns som en fantastisk möjlighet för nästa steg i utveckling av bolaget.”, säger Martin Adamson, tillträdande VD och delägare till Höglandet Städ AB.

Att Stormtrivsgruppen med sin storlek och gedigna erfarenhet från såväl privat- som företagsstädning går in som huvudägare innebär att verksamheten får tillgång till en kunskapsbank som blir till mycket nytta i Höglandet Städ AB:s fortsatt utveckling. Den största förändringen blir ett tillägg till vår logo ”EN DEL AV STORMTRIVSGRUPPEN”.