INTEGRITETSPOLICY – GDPR

Så här behandlar vi dina personuppgifter

TRYGG BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För att du ska känna dig trygg med hur vi på Höglandet Städ AB behandlar dina personuppgifter vill vi berätta för dig vad som gäller.

Höglandet Städ AB har tekniska system, regler och rutiner som ska säkerställa att vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). De behandlingar vi gör av personuppgifter ska vara lagliga och korrekta. När uppgifterna samlas in måste vi informera dig om varför vi behöver dina uppgifter, hur vi behandlar dem och om de sprids vidare. Vi får inte samla in mer uppgifter än vad som behövs för ändamålet. Personuppgifterna ska skyddas mot oavsiktlig eller avsiktlig förlust, förstöring eller skada eller mot otillåten behandling.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är en uppgift som på något sätt kan kopplas till dig som person. Det kan till exempel vara ditt namn, personnummer eller IP-adress. Men det är också bilder, filmer och ljudupptagningar där du medverkar och kan identifieras. Likaså egendom som kan kopplas till dig som person.

Så behandlar vi dina personuppgifter

Höglandet Städ AB är personuppgiftsansvarig. Vi behandlar dina uppgifter elektroniskt och lagrar dem i enlighet med vad gällande lagstiftning säger. Detta innebär normalt att uppgifterna sparas i sju år på grund av bokföringslagen.

Höglandet Städ AB har inte rätt att sälja personuppgifter ur registren, men lämnar uppgifterna till andra myndigheter främst i form av Skatteverket för att kunna göra RUT-avdrag. Vi delar också personuppgifterna med våra leverantörer av IT-system med vilka vi också har så kallade personuppgiftsbiträdesavtal. Personuppgifterna kan också komma att delas med våra dotterbolag för utförande av exempelvis specialtjänster i form av fönsterputsning eller golvvård. Uppgifter överförs till utlandet då våra IT-leverantörer har servrar ibland annat Irland.

Höglandet Städ AB:s system har organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder. Exempelvis har enskilda anställda enbart tillgång till de uppgifter som krävs för tjänsten. Samtliga system har skydd mot obehörig åtkomst via internet.

Det här är dina rättigheter

Du kan kontakta Höglandet Städ AB för att få reda på vilka uppgifter vi har lagrat om dig. Du har också rätt att få reda på varför vi har sparat uppgifterna och om vi har lämnat dem vidare till tredjepart.

Du kan kontakta din kontaktperson hos oss och begära att få dina personuppgifter skickade per post eller e-post. För din säkerhet skickas informationen endast till din folkbokföringsadress eller till den e-postadress som finns registrerad i vårt kundsystem. Säkerhetsbedömning görs innan uppgifter skickas med e-post.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse eller för att begära att vi begränsar behandlingen. Du har också i vissa fall rätt att göra invändningar eller begära överföring eller radering av dina uppgifter. Detta gör du genom att ta kontakt med din kontaktperson hos oss. Höglandet Städ AB är i vissa fall skyldig enligt lag eller förordning att behandla dina personuppgifter trots att du har begärt att vi inte skall göra detta.

Kontakta oss

Du har rätt att vända dig till Datainspektionen med en anmälan om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Höglandet Städ AB:s dataskyddsombud kan nås på e-postadress martin.adamson@hoglandetstad.se.

KONTAKTFORMULÄR

”Vi tror att om vi har nöjda medarbetare så har vi nöjda kunder, och våra kunder skall vara nöjda kunder”