Vi har härmed glädjen att berätta att vi även har tagit över Assarsson & Jonsson Städbolag AB också kallat Städbolaget i Nässjö.