KUNDNÖJDHETSMÄTNING

Våren 2015 genomförde vi en kundnöjdhetsenkät

KUNDNÖJDHETSMÄTNING 2015

Under våren 2015 genomförde vi en kundnöjdhetsenkät. Det är mycket glädjande att så många av våra kunder gav oss så höga betyg. Vi blev glatt överraskade av den höga svarsfrekvensen samt att vi lyckades med att förbättra oss på de flesta område sen förra undersökningen. Vi har också identifierat några punkter där vi kan bli bättre. Detta arbete är redan påbörjat och kommer att fortsätta under 2015.

KUNDNÖJDHETSMÄTNING

KONTAKTFORMULÄR

”Vi tror att om vi har nöjda medarbetare så har vi nöjda kunder, och våra kunder skall vara nöjda kunder”